D66 wil af van het biologische gegeven “geslacht” en zet vol in op de vage sociale constructie “gender”. Met de voorgestelde wet op zelfidentificatie mag iedereen straks zelf bepalen of hij een man of een vrouw is. Daarvoor moet een vaststaand feit als “geslacht” sneuvelen aangezien geslacht over het algemeen vrij eenvoudig te checken is. “Gender” is dat niet. Gender zit in je hoofd en dat kan niemand controleren. Met die logica heeft het geen zin om een psycholoog of jurist in te schakelen. Zonde van het geld. Een tripje naar het stadhuis is straks voldoende om de geslachtsregistratie te wijzigen.

Ben je boven de 16 jaar dan mag je dat zelf doen. Iedereen onder de 16 jaar heeft daarbij toestemming van de ouders of verzorgers voor nodig. Over de mogelijke gevolgen van het veranderen van de geslachtsregistratie van 5 of 6 jarigen is verder niet nagedacht. Er is ook geen minimumleeftijd. Een gezin dat een dochter krijgt, maar liever een zoon had gehad, kan dit straks administratief laten wijzigen en de dochter als zoon opvoeden, en vice versa.

De wet op zelf ID is een belangrijke factor als het gaat om vrouwenrechten. Het D66 programma staat vol met, op het eerste gezicht, goede voorstellen om de participatie en zichtbaarheid van vrouwen in de maatschappij en op de werkvloer te verbeteren. Maar ja. Als iedereen zich straks een vrouw mag noemen, voor wie kom je dan precies op?

Ingroeiquotum

Om het glazen plafond te doorbreken is D66 voorstander van de Wet ingroeiquotum en streefcijfers

Deze wet regelt dat de raad van commissarissen van grote bedrijven voor ten minste een derde uit vrouwen moet bestaan. Onduidelijk is waarom dit niet de helft is, aangezien vrouwen de helft van de mensheid uitmaken. Volgens D66 is 30-70 blijkbaar een eerlijke verdeling als het gaat om bedrijfsbesturen en raden van toezicht. Of misschien is het 30% vrouwen, 30% mannen en 40% non-binair, queer, demi-boy, trans-masc, furry, 2 spirit en wat nog meer. We tasten in het duister.

Niet dat het uitmaakt als de wet op zelf ID wordt aangenomen. Iedereen kan dan zeggen dat ie zich als vrouw identificeert. De persberichten van de grote bedrijven kunnen al opgesteld worden: “30% van onze medewerkers identificeert zich als vrouw. Omwille van de AVG kunnen we verder geen uitspraken doen over wíe dat zijn. Goedemorgen!”.

Het ingroeiquotum wordt daarmee een eenvoudige manier voor sommige bedrijven om niet te investeren in meer vrouwen aan de top. Waarom zou je, als je het op papier prima voor elkaar kunt hebben.

Gezondheidszorg

Verder lezen we dat D66 erkent dat “vrouwen andere ziekteverschijnselen kunnen hebben dan mannen”. Hoera! Eindelijk meer aandacht voor het vrouwenlichaam in de gezondheidszorg! Of misschien toch niet? Voor farmaceutische bedrijven moet dit een droomwet zijn. Je test medicijnen op mannen en vrouwen en je zorgt ervoor dat de vrouwen voor 100% uit transvrouwen (=mannen) bestaan. Je hoeft geen rekening meer te houden met het vrouwenlichaam en kunt keurig rapporteren dat jouw medicijn veilig is voor mannen en vrouwen. Wie vervolgens inbrengt dat beide onderzoeksgroepen voor 100% uit mannen bestaan, kan weggezet worden als transfoob! Of een professionele hater! Transvrouwen zíjn vrouwen volgens de genderideologie. Wie gaat in godsnaam iets testen op birthers of menstruators? Waarom zou je een onderzoek nodeloos ingewikkeld maken als het ook makkelijk kan? En als medicatie voor vrouwen nadelige gevolgen heeft, dan kan de arts altijd aanraden dat zij zich beter als man kunnen identificeren. Dan zullen de nadelige gevolgen vanzelf stoppen.

Discriminatie op seksuele geaardheid

Ook het strafbaar maken van discriminatie op basis van seksuele geaardheid is een nobel streven. Het had allang strafbaar moeten zijn, in zoverre dat in veel gevallen al niet is. Maar the devil is in the details zoals dat voor het hele programma van D66 geldt. Want wat bedoelen ze met “seksuele geaardheid”? Dan heb je het over mensen die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht. Maar dat geslacht willen ze vervangen door gender. Of maken ze hiervoor een uitzondering? Mogen homoseksuele mannen de avances weigeren van vrouwen die zich als homoseksuele man identificeren (sommige transmannen). En mogen lesbiennes hardop zeggen dat ze niet vallen op heteroseksuele mannen die zeggen zich te identificeren als lesbische vrouw? Daar waar D66 het voor bedrijven en de gezondheidszorg heel eenvoudig maakt, lijken ze het voor de LH van het regenboogalfabet een mijnenveld te maken.

Hier in Nederland lijkt het nog niet zo te zijn doorgedrongen, maar in het VK en in Australië leidt dit al tot het terug in de kast gaan van met name lesbiennes. Zij mogen op hun dating apps (HER) geen mannen meer weigeren die roepen dat ze lesbische vrouwen zijn. En wie een dating evenement wil organiseren exclusief voor vrouwen, wordt getrakteerd op boze protesten en bezoekjes van de gewelddadige mannen van Antifa. Lees de tijdlijn van de Britse Jenny Watson over haar ervaringen om iets voor lesbiennes te organiseren.

Seksueel overschrijdend gedrag

Wie zich de uitzending van BOOS over grensoverschrijdend gedrag nog herinnert, herinnert zich misschien ook nog wel de reactie van John de Mol. “Waarom spreken vrouwen zich niet gewoon uit?!”. Nou John, en D66, omdat het niet altijd makkelijk is om je uit te spreken wanneer mannen over onze grenzen heen gaan. Het was al moeilijk en D66 maakt het voor vrouwen nu onmogelijk.

Vrouwen hebben hun eigen sekse gebonden ruimtes. Die hebben we niet omdat we luxe paardjes of preutse meuten zijn, die hebben we voor onze eigen veiligheid. Op het moment dat een potloodventer of exhibitionist onze kleedkamers in wandelt, dan kunnen we die de kleedkamer uitwerken. Of anders de beveiliging erbij halen. Het is nu al ideologisch moeilijk gemaakt om dit te kunnen doen, maar met de wet op de zelf ID wordt dit straks onmogelijk. Mannen kunnen dan simpel zeggen dat ze vrouwen zijn en dat ze daar horen.

Kom je als vrouw in een ruimte die bedoelt is voor vrouwen en je treft daar een man die wijdbeens met een zichtbare halve stijve zit en zijn nagels aan het knippen is… Dan moet je jezelf wijs maken dat dit een vrouw is die even een girl problem heeft. D66 houdt er geen rekening mee dat er mannen zijn die seksueel opgewonden raken van het dragen van vrouwenkleding, of door zich op te dringen aan vrouwen. Deze zogenaamde AGP’s (autogynefilie) krijgen straks ruimbaan om vrouwen zonder hun instemming deelgenoot te maken van hun seksuele fetisj.

Terug naar John de Mol. Vrouwen spraken zich eerder niet altijd uit, omdat dit vaak leidde tot ontslag of de kans dat ze niet geloofd werden. Dan kun je beter je mond houden of zelf een andere baan zoeken. Met de wet op zelf ID mógen vrouwen hun grenzen niet meer aangeven. Het aangeven van grenzen wordt beschouwd als transfoob. Over een generatie krijgen we misschien meer van dit soort John de Molletjes. Als een hele generatie meisjes is opgevoed met het idee dat ze geen grenzen aan mogen geven en een hele generatie jongetjes dat ze geen grenzen hoeven te respecteren.

Schrödingers Wet op de Adeldom

Is het dan alleen maar spreekwoordelijk kutnieuws voor vrouwen? Niet helemaal. Er is een select groepje vrouwen voor wie de wet op de zelf ID positief nieuws is. Dan gaat het om vrouwen met een adellijke titel die getrouwd zijn en kinderen hebben met een man die geen adellijke titel heeft. Deze titels vererven via de mannelijke lijn. De bedoeling van de wet op de adeldom uit 1994 is dat de adel op een natuurlijke manier uitsterft. Door geen nieuwe mensen meer in de adelstand te verheffen (m.u.v. aangetrouwde leden van het Koninklijk Huis) zullen adellijke titels vanzelf uitsterven.

Maar! Met de wet op zelf ID wordt het nu ook voor vrouwen mogelijk om hun adellijke titel door te kunnen geven aan hun kinderen. Je registreert je bij de gemeente als man. Volgens D66 ben je dan ook een man en heb je het recht om je titel door te geven. Dat geldt ook voor alle dochters die in zo’n huwelijk geboren zijn. Registreer ze als zonen en zij kunnen vervolgens de titel behouden voor het nageslacht. Zo krijgen we een adeldom dat langzaam uitsterft en tegelijkertijd zal groeien en bloeien.

Vrouwen kunnen nu al hun eigen achternaam aan hun kinderen geven. Uitzondering hierop zijn de namen met een titel. Dit wordt misschien wel de lakmoestest. Partijen die hard lopen te roepen dat geslacht niet ter zake doet en dat mannen écht vrouwen kunnen worden en andersom, zullen zich ook voor deze kleine groep in moeten zetten. We zien keer op keer dat mannen zich in een betere positie kunnen identificeren, terwijl dat voor vouwen nagenoeg onmogelijk is. Behalve in dit specifieke geval.

Conclusie

Ik vrees echter dat alle mooie woorden van D66 ten spijt, ze diep in hun hart heel goed weten wie een man en wie een vrouw is. Zeker als het hun eigen overtuiging gaat raken. Ze kunnen nog zo vaak de mantra herhalen dat mannen vrouwen kunnen zijn en andersom. The proof is in eating the pudding. Ook bij D66 weten ze dondersgoed wat een vrouw is wanneer de wens op kinderen speelt. Zij houden zich niet voor de gek zoals ze anderen voor de gek willen houden. Zij zullen vooral voor mannenrechten blijven strijden. Of doen ze wat ze preken en gaan ze straks de bühne op en de adelstand uitbreiden en de herenclubs dwingen om vrouwen die zeggen dat ze een man zijn toe te laten?

We gaan het meemaken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.