Bijna iedere dag schrijf ik op Twitter over vrouwenrechten en de gevaren van genderideologie voor vrouwen en meisjes. Ik doe mijn best om het helder te formuleren, zoek naar bronnen om mijn beweringen te staven.

De posts op Twitter zijn echter snel weer verdwenen en moeilijk terug te vinden. Dat is zonde van al het werk dat ik erin stop, dat alles zomaar verdwijnt. En het betekent ook dat ik keer op keer dezelfde dingen moet schrijven om =mensen die nieuw zijn in dit dossier te informeren.

Daarom dit blog voor mensen die geïnteresseerd zijn in vrouwenrechten en de gevaren van geinderideologie en er wel meer informatie over zouden willen hebben. Je kunt me financieel steunen op #BackMe. Daar kun je eenmalig een gift doen of me iedere maand iets toestoppen.

Alvast heel erg bedankt voor je bijdrage!


About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.