De SP zet in op de chemische castratie en sterilisatie van kinderen met genderdysforie. De partij gaat volkomen voorbij aan het wetenschappelijk bewijs dat puberteitsremmers blijvende schade veroorzaken. En doet alsof kinderen van elf in staat zijn om te beslissen over zoiets belangrijks als hun toekomstige vruchtbaarheid en het vermogen om een bevredigend seksueel leven te hebben.

In het buitenland is de behandeling met hormoonremmers inmiddels afgeschaft omdat het zulke grote schade toebrengt. Puberteitsremmers zijn geen ‘pauzeknop’ zoals de SP beweert, maar verhinderen dat een kind door de puberteit heengaat op het moment dat het lichaam erom vraagt. Doordat de de fysieke ontwikkeling wordt gestopt, heeft dat levenslange consequenties voor:

  1. de botdichtheid (onderzoek 1. )
  2. het IQ (een verlaging van 10-15 punten ten opzichte van ongeremde ontwikkeling (onderzoek 1. : transgendertrend)
  3. vermindering van de vruchtbaarheid (GenderGP)

En aangezien mensen die op puberteitsremmers zijn gezet, in de meeste gevallen het medische pad vervolgen en hormonen van de tegenovergestelde sekse worden ingenomen, die het natuurlijk functioneren van het lichaam kapot maken, leidt dit ook nadat mensen met de medicatie stoppen tot

  1. het onvermogen om een orgasme te beleven
  2. het onvermogen om een stijve penis te krijgen
  3. permanente onvruchtbaarheid
  4. vervroegd in de overgang raken voor meisjes
  5. meer kans op hartinfacten voor vrouwen die testosteron gebruiken
  6. meer kans op borstkanker voor mannen die oestrogeen gebruiken.(onderzoek 1.)

Er is geen enkele psychische gesteldheid die dergelijke ernstige fysieke consequenties rechtvaardigt.

Amputatie gezonde borsten
Binnen dit behandelpakket’ zit bovendien de amputatie van gezonde borsten van meisjes vanaf 16 jaar. Deze meisjes mogen nog niet stemmen, niet roken, niet drinken en geen tatoeage, maar al wel beslissen dat ze nooit van hun leven borstvoeding willen geven.

Het belangrijkste waaraan de Socialistische partij voorbij gaat, is dat het vooral homoseksuele en autistische kinderen zijn die in de war zijn over hun genderidentiteit, aangevuld met kinderen die seksueel misbruik meemaakten en meisjes die uit China zijn geadopteerd omdat hun ouders jongens prefereerden.

Detransitioners

De Socialistische Partij laat kinderen en jongeren op een vreselijke manier in de steek. Natuurlijk hebben kinderen die mensen dat ze van het andere geslacht zijn, recht op hulp. Het is van groot belang dat zij snel therapie krijgen en dat dit waanidee vervangen wordt ddoor een gezonde acceptatie van het eigen lichaam en het eigen geslacht.

Waandenkbeeld
Daarin is het niet de enige linke partij die meegaat met het modeverschijnsel om mee te gaan in de vermeende genderidenteit van jonge mensen. Alle lionkse partijen, aangevuld met VVD, CDA en D’66 zijn hangen hier het standpunt aan van soort religieuze sekte, die iedere werkelijkheid omtrent geslacht ontkent. Het is namelijk fysiek niet mogelijk om van geslacht te veranderen. Iedere cel in het lichaam bevat iemands geslacht. Ieder orgaan en ieder bot is geslachtelijk bepaald gevormd. Een kunstmatige hormoonhuishouding verandert iemands geslacht niet. Het amputeren van borsten en mutileren van gezonde geslachtsoprganen zijn ‘slechts’ uiterlijke veranderen, die ook iemands feitelijke geslacht niet veranderen. Alle organen en botten, zijn nog steeds van het oorspronkelijke geslacht.

Transgenderwet
De SP is ook voorstander van de transgenderwet. Het zou ‘betuttelend’ zijn als mannen een deskundigenverklaring moeten overleggen als bewijs dat ze trans zijn. De SP doet alsof van geslacht veranderen een administratieve handeling is. En negeert volkomen dat de consequentie van deze ‘administratieve handeling is dat iedere man (ook zonder genderdysforie) naar het stadhuis kan gaan en zijn geslacht kan veranderen. Zonder dat er dus een bezoek aan een arts is gebracht en zonder Verklaring Omtrend Gedrag. Daarmee schaft de SP de strafbaarheid van exhibitionisme en voyeurisme af. Want vrouwen kunnen nergens meer een man uit hun kleedkamer of aandere ruimte laten zetten. De man is immers formeel een vrouw en heeft alle recht om in de vrouwenkleedkamer te zijn of om mee te doen aan vrouwensport.

Vrouwenrechten
Dit is eenvolledige opheffing van de rechten van vrouwen op waardigheid, privacy en veiligheid en verbreekt ook hun recht om zich te organiseren als belangengroep, zonder dat daarbij mannen aanwezig zijn. Het hele woord vrouw verliest zijn betekenis als biologische mannen zich via een administratieve handeling ook vrouw kunnen laten verklaren.

Hier de tekst van de SP in hun verkiezingsprogramma

“De positie van trans personen in de Nederlandse maatschappij verdient permanente en intensievere aandacht. Nog te vaak worden zij het slachtoffer van discriminatie en ontoereikende zorg. De wachttijden bij transgenderzorg zijn onacceptabel hoog. Van groot belang is dat jongeren tijdig hormoonremmers kunnen krijgen om het proces van de puberteit tijdelijk stil te kunnen leggen. Hiermee kan veel leed onder deze groep voorkomen worden en wordt er letterlijk tijd gekocht. Het onnodig in de puberteit laten gaan van deze groep jongeren, levert naast psychische problemen, ook een grotere druk op de zorg op, omdat de fysieke ingrepen groter en lichaamsveranderingen soms zelfs onherstelbaar zullen zijn. De capaciteit voor de behandeling van transgenders dient te worden vergroot zodat aan de behoefte van adequate transgenderzorg kan worden voldaan. De noodzakelijke medische kosten horen vergoed te worden via het basispakket. De SP heeft vragen over de mogelijke transgenderwet, maar het geslacht in de geboorteakte kan een trans persoon zelf bepalen. Dit is een administratieve handeling en betekent niets voor een eventuele medische ingreep. Dat moet wat de SP betreft altijd in samenspraak met een arts en onder professionele begeleiding. Een deskundigenverklaring wordt als vernederend en betuttelend ervaren door trans personen.

Er zullen aan dit artikel nog onderzoeken worden toegevoegd. Gezien de verkiezingen is het belang om dit nu te publiceren echter zo groot, dat we niet willen wachten tot alle stellingen in het artikel compleet zijn onderbouwd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.