De sportkoepel NOC*NSF heeft een krankzinnige gender-richtlijn waarin staat dat geslacht niet meer relevant is voor sportdeelname. Iedereen mag zich melden in de competitie van de gender waar hij zich thuis voelt, volgens die richtlijn. In praktijk betekent het dat mannen mee doen in de vrouwensport.

Daarmee worden vrouwen buitengesloten van hun eigen wedstrijden, zo blijkt uit een rapport van Fair Play for Women, een organisatie die in Engeland onderzoek deed naar ‘trans inclusie’ in vrouwensport. https://fairplayforwomen.com/new-report-how-trans-inclusion-in-sport-is-harming-women-and-girls/

De belangrijkste conclusies van het rapport zijn:

1. Het brengt een klimaat met zich mee van intimidatie, angst en opgelegde stilte.

2. Zonder consent van vrouwen en meisjes worden voorzieningen gemengd gemaakt.

3. Vrouwen verliezen hun waardigheid en privacy.

4. Het is fysiek gevaarlijk omdat mannen sterker zijn en vrouwen gewond raken als er mannen meedoen. 

5. Vrouwen verliezen hun prijzen en records en de mogelijkheid om mee te doen in hun eigen sportcategorie. 

6. Hoe vrouwen zich hierover voelen, wordt volledig aan de kant geschoven, alsof zij er niet toe doen in hun eigen sportcategorie. 

7. Meisjes en vrouwen worden moedwillig blootgesteld aan extra risico’s op seksueel geweld door mannen bij voorbaat al toe te staan. 

De NOC NSF moet het belang van sport voor vrouwen en meisjes weer centraal stellen en het advies laten uitgaan dat iedereen sport in de categorie van zijn eigen geslacht.

Voorbeeldbrief te sturen naar info@nocnsf.nl

Geachte NOC-NSF,

Hierbij protesteer ik tegen uw beleid om biologische jongens en mannen toe te laten tot wedstrijden voor vrouwen. Dat een jongen / man zich vrouw voelt, verandert zijn geslacht niet. Hij blijft dus fysiek een jongen / man en heeft daardoor voordeel op meisjes en vrouwen. 
Mannen – ongeacht hun genderidentiteit en cosmetische aanpassingen in het kader daarvan – zijn oneerlijke concurrentie voor vrouwen. Ze zijn sterker en sneller. 

Uw handreiking gender- en seksediverse personen is op verschillende manieren schadelijk voor meisjes en vrouwen.
Dat is gebleken uit het nieuwe Britse rapport van Fair Play for women. De zeven belangrijkste conclusies van dat rapport How trans inclusion is harming women and girls zijn:
1. Het toelaten van biologische mannen in vrouwensport brengt een klimaat met zich mee van intimidatie, angst en opgelegde stilte.
2. Zonder consent van vrouwen en meisjes worden voorzieningen gemengd gemaakt.
3. Vrouwen verliezen hun waardigheid en privacy.
4. Het is fysiek gevaarlijk omdat mannen sterker zijn en vrouwen gewond raken als er mannen meedoen. 
5. Vrouwen verliezen hun prijzen en records en de mogelijkheid om mee te doen in hun eigen sportcategorie. 
6. Hoe vrouwen zich hierover voelen, wordt volledig aan de kant geschoven, alsof zij er niet toe doen in hun eigen sportcategorie. 
7. Meisjes en vrouwen worden moedwillig blootgesteld aan extra risico’s op seksueel geweld door mannen bij voorbaat al toe te staan.

Ik dring erop aan dat u het belang van sport voor vrouwen en meisjes weer centraal stelt, de richtlijn Gender en sekse-diverse personen intrekt. Ook verwacht ik dat u het advies laat uitgaan dat iedereen voortaan weer sport in de categorie van zijn eigen geslacht.

Hoogachtend,
je naam

Actie Voorzij tegen AtletiekUnie
Eerder voerde de Voorzij actie om de atletiekunie over te halen om mannen niet te laten meesporten bij de vrouwen. 

Schrijf de atletiekunie: geen mannen in vrouwensport: maak atletiek weer eerlijk en veilig voor vrouwen en meisjes – Voorzij

Blijvend letsel
Mannen die meedoen met vrouwensport, kunnen zoirgen voor blijvend letsel bij de vrouwen waar zij etegen spelen. Zo liep een vrouw letsel aan haar nek op door een volleybal-smash:

Leave a Reply

Your email address will not be published.