Nederlandse wetten trekken mannen voor. Nu de kamer de transgenderwet niet wil verruimen, is het ook tijd dat duidelijk wordt welke wetten en regels hier al zijn aangepast om tegemoet te komen aan mannen. Als de wetgever ook maar 1 gedachte had laten gaan over mannelijk geweld tegen vrouwen, was er geen enkele verandering in de wetgeving gekomen om mannen in travestie toegang te geven tot vrouwenruimten en vrouwensport.

Mensen zijn in de veronderstelling dat transgenders operaties ondergaan. Maar dat is niet waar. De grote meerderheid (80-90%) van de mannen die zich trans noemt, heeft zijn penis nog. Een deel heeft daarbij wel borsten. Of kunstborsten via operaties, of eigen borstontwikkeling door oestrogeen. Het is erg belangrijk om dat in gedachten te houden. Deze mannen zijn dus TRAVESTIETEN.

Autogynefiel
En een deel van hen is autogynefiel. Dat betekent dat ze er opgewonden van worden om zich te verkleden als vrouw. En de heteroseksuele autogynefielen worden nog meer opgewonden als ze verkleed in hun outfit vrouwen met zichzelf mogen confronteren (bijvoorbeeld in toilet of kleedkamer).

Bodem

1. De wet gelijke behandeling is herschreven en daar zijn ook genderidentiteit en genderexpressie als discriminatiegronden aan toe gevoegd.
Wij hebben niet zoveel speciale voorzieningen en schoolbeurzen voor vrouwen als in Amerika. Dus daar hebben vrouwen in Nederland voor zover mij bekend nog weinig onder geleden, maarer zijn wel andere punten waarop wij onze rechten al hebben verloren. Het biedt namelijk wel de bodem aan de uitspraken van het college van de rechten van de mens waarin mannen toegang kregen tot de vrouwensportschool en vrouwendouche en -kleedkamers.

Zorg
Ook als het gaat om intieme zorg van vrouwen, met name vabn kwetsbare vrouwen, zoals jonge gehandicapte meisjes en bejaarde vrouwen met dementie is de situatie nu al zorgwekkend. Hun belang om alleen door een vrouw verzorgd te worden, is namelijk aan de kant geschoven om rechten te geven aan mannelijke verzorgers. Zo worden kwetsbare vrouwen onnodig blootgesteld aan gevaar.

Vrouwenrechten
Door deze wetsaanpassing is het bij ons in ieder geval niet meer duidelijk wat vrouwenrechten zijn en of ze boven de rechten van mannen gaan of dat de rechten van mannen op hun ‘genderexpressie’ belangrijker is dan het recht van vrouwen op voorzieningen waar geen mannen komen. Krijgt de ‘genderexpressie’, zoals een jurk aan trekken door een man ern nagellak opdoen voorrang op de feitelijke vrouw?

Inclusie
Vrouwenrechten waar honderden jaren voor gevochten is, worden afgebroken om tegemoet te komen aan mannen. Onder het mom van ‘inclusie’ en progressiviteit. En als je er wat van zegt, word je uitgemaakt voor nazi. We leven echt in een hele rare tijd.

Sneaky Wetswijzigingen
Het is van groot belang dat we zorgen dat meer mensen door krijgen dat de sneaky wetswijzigingen ten gunste van mannen van de afgelopen tien jaar rechten van vrouwen hebben aangetast. Dat we ons moeten verenigen en allereerst verdere achteruitgang tegengaan. En vervolgens aan het werk om wetten terug te draaien.

Voelen
2. de verandering van de transgenderwet van 2013 heeft het mogelijk gemaakt dat mannen zich niet meer hoeven te laten opereren om legaal hun geslacht te veranderen in vrouw. Een papiertje van een therapeut dat ze zich ‘vrouw voelen’, is genoeg. Maar een gevoel, is geen feit. Het is oncontroleerbaar. Bovendien kunnen mensen, als zoogdieren, helemaal niet van geslacht veranderen, ook niet via cosmetische chirurgie en hormonen van de andere sekse.

Haatmisdrijf
3. Het derde stukje wetgeviong is bedoeld om vrouwen de mond te snoeren om ook maar over hun rechten te praten. Het zou volgens een aantal linkse partijen een haatmisdrijf moeten worden als je zegt dat een man een man is. Je wordt verplicht om mee te gaan in zijn waandenkbeeld dat hij een vrouw is en moet waarschijnlijk ook zijn zelfgekozen voornaamwoorden gebruiken.

Terugdraaien
Deze wetswijziging moet teruggedraaid worden. Mensen met penis kunnen geen vrouw worden omdat ze dat zo voelen. Wat zijn de mogelijkheden om deze afbraak van vrouwenrechten terug te draaien?

  • het moet duidelijk worden dat de wettelijke bescherming van vrouwen boven de wens van mannen staat om in vrouwenruimten te zijn en aan vrouwensport mee te doen.
  • dat betekent dat er een wet moet komen die zegt dat met ‘vrouwen’ alleen geboren vrouwen worden bedoeld, want alleen zo kan worden duidelijk gemaakt wat bedoeld wordt met de bescherming van vrouwen.
  • bescherming op basis van gender en genderexpressie kan nooit boven bescherming op basis van geslacht gaan. Dat moet worden vastgelegd.
  • Mogelijk moet dus de aanvulling op de wet gelijke behandeling teruggedraaid worden.
  • Voorkomen moet worden dat er een wet wordt aangenomen die het een haatmisdrijf maakt als je een man een man noemt. Dat wetsvoorstel is in de maak door Groen Links en Partij van de Arbeid.

Handen ineen slaan

We kunnen dit alleen bereiken als meer vrouwen zich hierin gaan verdiepen en de handen ineen slaan.

Kom naar Let Women Speak 26 mei
Wij organiseren in ieder geval op 26 mei de derde #LetwomenSpeakUtrecht waar je vrouwen en mannen kunt vinden die zich hierover druk maken. Kom ook http://LetWomenSpeak.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published.