Voor de podcast Two Peas in a Pod spraken we met arts Hanneke Kouwenberg, die zich in heldere bewoordingen uitsprak tegen het behandelen van jongeren met genderdysforie met hormonen en operaties.

Het is niet bewezen dat medicatie en operaties hun geestelijke gezondheid bevorderen. Terwijl wel bewezen is dat 80% van de jongeren over Genderdysforie heen groeit door de puberteit door te maken. Iedereen die dit weet, zou zich volgens Kouwenberg moeten uitspreken tegen transitie.

In dit interview van een uur komen belangrijke onderwerpen aan bod. Kouwenberg voelt zich verplicht zich hierover uit te spreken, ondanks de eventuele consequenties die dit voor haar loopbaan kan hebben.

Voor mensen die liever lezen: Kouwenberg schreef in 2022 een artikel in Medisch Contact: Artsen moeten zich laten horen in het genderdebat.

Volg de hosts Lydia hier en Caroline hier en gast Hanneke hier op twitter/X.

Leave a Reply

Your email address will not be published.