Voor de nieuwe regering ben ik aan het werken aan een verlanglijst om de schade die veroorzaakt is aan de waardigheid, privacy en rechten van vrouwen door het #woke gedachtengoed ongedaan te maken. Vrouwenrechten horen centraal te staan in het beleid. Dit is een verlanglijst in ontwikkeling, reageer met je tips, dan vul ik de lijst aan.

 1. Terugdraaien van de mogelijkheid om de geboorteakte te vervalsen waardoor mannen (zonder of na operaties) gelijkgesteld worden aan vrouwen en toegelaten worden in voorzieningen van vrouwen.
 2. Opnemen in de wet dat met vrouwen altijd volwassenen van het vrouwelijk geslacht wordt bedoeld.
 3. Opheffen van het College voor de rechten van de mens of grondige reorganisatie, zodat de rechten en belangen van vrouwen afdoende worden gewaarborgd en mannen op geen nenkele manier toegang krijgen tot voorzieningen van vrouwen.
 4. Alle mannen uit de vrouwengevangenis en overplaatsen naar de mannengevangenis.
 5. Intrekken van het voorstel wet op strafbaarstelling van conversietherapie.
 6. Intrekken wetsvoorstel draagmoederschap. Wij moeten deze vorm van kinderhandel en uitbuiting van vrouwen op geen enkele manier stimuleren.
 7. Onderzoeken of wij een zelfde vorm van wetgeving rond prostitutie kunnen invoeren als het Nordic Model, waardoor seksuele uitbuiting van vrouwen strafbaar wordt.
 8. Bestrijden van seksueel geweld wordt speerpunt van beleid, met onder andere opzetten van een landelijk meld- en steunpunt voor vrouwen die worden misbruikt door hulpverleners die niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging conform het advies van het Meldpunt Tantra Misbruik.
 9. Opsporen en verwijderen van alle materiaal op scholen en in de gezondheidszorg waarin promotie wordt gemaakt voor gender.
 10. Ontwikkelen van materiaal voor scholen en gezondheidszorg waarin rolpatronen worden besproken en helder wordt dat jongens en meisjes, mannen en vrouwen niet van ‘gender’ hoeven te veranderen als de rolpatronen van hun geslacht niet bij ze passen.
 11. Herroepen van de richtlijn transgender en sekse diverse personen door NoC NSF. Vrouwen en meisjes hebben recht op eerlijke sport. Toelaten van mannen in vrouwensport, zoals de NOC*NSF voorstaat, maakt sport voor meisjes en vrouwen niet alleen oneerlijk, maar ook gevaarlijk.

One Response

 1. Gracie Lou

  Aanvullen dat meisjes enkel jonge mensen van het vrouwelijk geslacht zijn. Dat ze recht hebben op kleedruimtes etc vrij van mannelijke genitaliën. Dat er in sport voor meisjes geen jongens of mannen deel mogen nemen.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.