Alweer heeft journalist Robert van de Griend van de Volkskrant leugens geschreven over de feministische stichting Voorzij. De Stichting is opgericht om de belangen van vrouwen en meisjes te behartigen, maar hij doet alsof ze hun bestaansrecht ontlenen aan het vechten tegen de belangen van transvrouwen.

Partijdige journalistiek
De Volkskrant heeft net als veel andere kranten en andere media, besloten om slechts één kant van het transgender-debat te belichten: namelijk de kant van mannen die zich ‘vrouw voelen’ en op basis daarvan privileges opeisen om mee te doen met vrouwensport en toegang te krijgen tot vrouwenvoorzieningen zoals de vrouwensportschool, vrouwenkleedkamers en vrouwendouches.

Vrouwen buitengesloten van het debat
Vrouwen en hun belangen worden door de media veronachtzaamd, vrouwen komen niet aan tafel bij de belangrijke praatprogramma’s als het gaat om bijvoorbeeld de transgenderwet of het toelaten van mannen in vrouwensport. Onder het mom van ‘inclusie’ komen alleen nog mannen en trans geïdentificeerde mannen aan het woord. Vrouwen worden buitengesloten van het debat.

Privileges voor mannen
De consequenties van het geven van dergelijke idiote privileges aan mannen voor vrouwen, blijven consequent onbesproken, alsof vrouwen geen mensen zijn, maar aan mannen ondergeschikte wezens wiens belangen niet in overweging genomen hoeven te worden.

Stichting Voorzij
De feministische Stichting Voorzij maakt zich al zo’n jaar of vijf hard voor vrouwenrechten en wordt door de Volkskrant consequent in een kwaad daglicht gesteld, dat gebeurde ook eerder in hun artikel over het platform BackMe. De vrouwenhaat die uit dergelijke ‘journalistieke’ artikelen spreekt, is tastbaar. In plaats van aan te geven waar de stichting voor staat (hier te lezen) worden de doelen van Voorzij verdraaid, alsof ze tegen trans geïndentificeerde mannen zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.