Toen we geen stemrecht hadden (tot 1919), wist iedereen wat een vrouw was. 

Wat is een vrouw?

Toen we handelingsonbekwaam waren en geen eigen bankrekening mochten hebben (tot 1956), wist iedereen wat een vrouw was. 

Toen we als ambtenares werden ontslagen als we trouwden (tot 1955), wist iedereen wat een vrouw was.

Toen ons geweigerd werd om deel te nemen aan de Boston marathon (tot 1972), wist iedereen wat een vrouw was. 

Pas nu mannen vrouw willen zijn, weten we ineens niet meer wat een vrouw is.

Wil je me steunen? Dat kan op #BackMe met een eenmalige of maandelijke gift.

One Response

  1. Renata Top

    Goed zo de gender gekt moet stoppen. En de Parlementarier Lisa van Ginneken die op TV in geuren en kleuren verteld over haar transitie stimuleert zij vooral tieners en pubers. Transgender moeten ze zelf weten maar niet voor pubers on der 20. Tieniers zijn op hun 18de voor de wet volwassen maar zitten tussen puber en volwassenheid zijn eenzaam en pakken alles aan dat lief en interessant is. Voor een gender transitie hoop ik dat er een Wet komt dat er een leeftijds grens komt en verschillende gesprekken hebben met geestelijken vrouwen en of mannen en volledig bewust worden gemaakt. Op later leeftijd geen spijt te krijgen en grijpen naar Voltooid Leven. Er zijn veel ergere dingen die vrouwen overkomen en bagatelliseren . In deze huidige maatschappij met Gender idioterie is de waarde en respect van een echt vrouw gedowngrade in Nederland en is er geen luisterend oor of instantie dan GGZ en Parnassia en Wijkteam. Al de instanties zoals Veiligthuis St. Perspectief en Moviesie en Slachtopfferhulp en Cen Seksueel Geweld zijn waardeloze instanties kan ook niet anders als je met pubers te maken krijg. Lees eens een verslag van zo een medewerker barst je in tranen uit idem Jeugdzorg vwb Jonge meisjes er is te weinig goed opgeleide mensen die zich richten op de emotie van meisje tot vrouw tot oma die lust object zijn voor mannen en er te weinig naar geluisterd worden

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.